Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

111 Union Street
Glasgow, Scotland, G1
United Kingdom

07578228780

Nowo otwarty gabinet psychoterapii w Glasgow

O mnie

Fot. Maria Till

Fot. Maria Till

Jestem członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego (BACP)

BACP Logo - 315156.png

Oznacza to, że pracuję według standardów zawodowych i kodeksu etycznego tej organizacji (kodeks do wglądu na www.bacp.co.uk/ethical_framework)   

Regularnie poddaje swoje praktykę superwizji klinicznej pod okiem bardziej doświadczonego psychoterapeuty.

Doskonalenie moich umiejętności jest dla mnie bardzo ważne, dlatego regularnie biorę udział w kursach i warsztatach w celu pogłębienia mojej wiedzy.

Posiadam profesjonalne ubezpieczenie psychoterapeutyczne.

 

O mnie

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką w nurcie humanistycznym (terapia skoncentrowana na osobie).

Wartości, na których opiera się podejście humanistyczne, takie jak empatia, szacunek, autentyczność i dostrzeganie wartości w każdym człowieku są mi bardzo bliskie. Głęboko wierzę, że bycie prawdziwie wysłuchanym, zrozumianym i zaakceptowanym takimi, jakimi jesteśmy, może odmienić nasze życie i nas.

Moje własne doświadczenie bycia klientem na psychoterapii pokazało mi jak pomocne i wartościowe jest otrzymanie takiego wsparcia w trudnych okresach mojego życia.

Moim celem w terapii nie jest "naprawienie" Ciebie, ale stworzenie wpierającej i bezpiecznej atmosfery, w której poczujesz, że możesz podzielić się ze mną trudnymi doświadczeniami. Moim celem jest pomóc Ci skontaktować się z Twoimi emocjami i wartościami oraz pomóc Ci odnaleźć siłę i motywację to wcielania ich w życie.

Kwalifikacje

 • Absolwentka studiów podyplomowych w nurcie Psychoterapii Skoncentrowanej na Osobie (University of Strathclyde)
 • Certyfikat umiejętności psychoterapeutycznych (University of Starthclyde)
 • mgr Psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu)
 • Specjalistyczny kurs o żałobie i stracie (Cruse Bereavement Care Scotland)
 • Certyfikat umiejętności Focusingu - Moduł 1-5 (Certyfikat Brytyjskiego Towarzystwa Focusingu)

Doświadczenie

 • Klinika Badań nad Skutecznością Psychoterapii na Uniwersytecie Strathclyde - Psychoterapeuta i pracownik naukowy
 • Cruse Berevement Care Scotland - Psychoterapia dla osób przeżywających żałobę
 • REACH Community Health Project - Psychoterapia w języku polskim i angielskim dla osób z mniejszości narodowych i etnicznych
 • Scottish Association for Mental Health (SAMH) - wspieranie osób z diagnozami zaburzeń psychicznych w ramach opieki środowiskowej

Mam doświadczenie pracy z klientami, którzy mieli trudności takie jak:

 • Depresja
 • Przewlekły stres, lęk, ataki paniki
 • Trudności w związkach np. problemy z komunikacją, brak zaufania
 • Przemoc w związkach, w rodzinie (finansowa, emocjonalna, seksualna)
 • Trudności w określeniu/akceptacji orientacji seksualnej lub identyfikacji płciowej
 • Trudnośći w adaptacji kulturowej
 • Żałoba i smutek po stracie 
 • Stres w pracy, wypalenie zawodowe
 • Niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie
 • Myśli samobójcze, samookaleczanie
 • Trauma i Zespół Stresu Pourazowego
 • Uzależnienia od substancji lub zachowań 
 • Wychowanie w rodzinie z problemem alkoholowym